Technolub doo | Lub KAT
Patrijarha Dimitrija 12 G, Beograd
08:30 - 16:30 Call: +381 11 3561 444

robot i naucnici

Šta je viskozitet?

Viskozitet (viskoznost, tečljivost) je mera za otpor koju maziva ulja pružaju tečenju, tj on označava unutrašnje trenje u fluidu. Viskozitet se značajno menja sa promenom temperature, pa se pri merenju viskoziteta mazivog ulja uvek navodi temperatura pri kojoj je vršeno merenje.


Lub advisor
Veoma koristan program koji vas savetuje koji lubrikant odgovara vašem vozilu!

Web verzija | Za mobilne